Informatie voor jouBijzondere zorg

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Het COS onderzoekt ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jonge kinderen en geeft advies aan de ouders.

Aanbod

Het team onderzoekt het functioneren van je kind op verschillende domeinen zoals communicatie, beweging en intelligentie. De mogelijkheden en beperkingen van je kind worden in kaart gebracht en er wordt nagegaan of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt er indien nodig een diagnose gesteld en advies gegeven over het meest geschikte hulpaanbod op vlak van begeleiding, behandeling en/of onderwijs.

Contact

Er zijn verschillende praktijken waar je terecht kan. Alle info en contactgegevens van het COS vind je hier.

Let op, vaak zijn er lange wachttijden. 

Huis van het Kind
Lier

Postadres
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier

Contactgegevens