Over ons

Een Huis van het Kind, verdeeld over verschillende locaties, maar altijd en overal met de bedoeling ouders te ondersteunen, te informeren en te versterken.

Huis van het Kind Lier?

Huis van het Kind Lier is een samenwerkingsverband van verschillende diensten en voorzieningen met als doel (toekomstige) ouders, grootouders, opvoeders, … te informeren, te ondersteunen en te versterken in hun opvoedingsrol. Het lokaal bestuur neemt de coördinatierol op zich.

Bij alle activiteiten en acties proberen we ontmoeting tussen ouders onderling te bevorderen, maar ook tussen ouders en het bestaande ondersteunings- en vrijetijdsaanbod.

Deze website leek voor ons, nu ons Huis 10 jaar bestaat, een logische volgende stap. De informatie zal voortdurend moeten aangepast en aangevuld worden. Contacteer ons voor aanvullingen, verbeteringen en suggesties. 

Onze missie

Huis van het Kind Lier wil een laagdrempelig aanbod van dienst- en hulpverlening bieden dat breed, direct en rechtstreeks toegankelijk is, voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. We richten ons op alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Huis van het Kind Lier wil een sterk samenwerkingsverband uitbouwen met alle partners die betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien.

Op deze manier willen we komen tot een gestroomlijnd, laagdrempelig, vraag gestuurd, participatief, behoefte dekkend en ondersteunend aanbod.

Hierbij kijken we onder meer naar de 3 belangrijke pijlers: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie.

Word vrijwilliger

Voor de verschillende deelwerkingen binnen het Huis van het Kind, de ruilwinkels, het peuterspeelpunt, Mama-Lier, Home Start, enz. zijn we altijd op zoek naar helpende handen.

Wil je hier graag meer over weten? Neem vrijblijvend contact op.

Onze locaties

Huis van het Kind Lier

Hier vind je:

 

Consultatiebureau

Peuterspeelpunt

(Kleine) Ruilwinkel

 

Transvaalstraat 42, Lier

 

Sociaal Huis Lier

Hier kan je terecht bij:

 

Coördinatiecel

Zitdag Groeipakket (op afspraak)

 

 

Paradeplein 2 bus 2, Lier

Heilig Geesthuis Lier

Hier vind je

 

(Grote) Ruilwinkel

Pamperbank

Tuttenboom

 

Heilige Geeststraat 7, Lier

 

Andere locaties

Afhankelijk van de activiteit gaan we op zoek naar andere locaties, zoals

 

dienstencentrum Het Schoppeke

Speelmicroob / Kadee

...

 

Huis van het Kind
Lier

Postadres
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier

Contactgegevens