Informatie voor jouBijzondere zorg

Groeipakket – de Vlaamse kinderbijslag

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt een Groeipakket

 

 

Groeipakket?

Het Groeipakket bestaat uit gezinsbijslagen en andere financiële tegemoetkomingen om gezinnen te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen.

Het is een pakket op maat van elk kind in elk gezin. Het bedrag dat je krijgt, hangt dus af van jouw situatie

Je kiest zelf een uitbetaler. Er zijn 5 uitbetalers van het Groeipakket: FONSInfinoKidslife VlaanderenMyFamily & Parentia.

Voor elk kind

Vanaf 4 maanden vóór de vermoedelijke geboortedatum kan het startbedrag aangevraagd worden.

Vanaf de geboorte heeft elk kind recht op het maandelijkse basisbedrag en elk jaar bij de start van een nieuw schooljaar wordt er een extra bedrag als schoolbonus toegevoegd, zelfs al gaat het kind nog niet naar school.

Op maat van jouw kind en/of jouw gezin

Gezinnen met een beperkt gezinsinkomen krijgen automatisch een sociale toeslag.

Een ondersteuningstoeslag is voorzien voor een kind met een hoge zorgbehoefte (het vroegere basisondersteuningsbudget voor kinderen met een handicap).

Participatietoeslagen

Kinderen die naar een opvang gaan waar de prijs niet afhangt van je inkomen, ontvangen een kinderopvangtoeslag.

Kleuters (3 en 4 jaar) die aan de voorwaarden voldoen krijgen een kleutertoeslag en voor leerlingen en studenten die opgroeien in een gezin met een beperkt inkomen is er de schooltoeslag.

Zorgtoeslagen

Een kind dat één of beide ouders verliest ontvangt een wezentoeslag. Voor kinderen die in een pleeggezin verblijven is er een pleegzorgtoelage.

Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan een zorgtoeslag aangevraagd worden.

Maandelijkse zitdag Groeipakket

Vragen? Een nieuw dossier opstarten?

Maak een afspraak voor de maandelijkse gratis zitdag, telkens op de derde woensdag tussen 9 en 12 uur. 

Huis van het Kind
Lier

Postadres
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier

Contactgegevens