Informatie voor jouOpvoeden en ondersteunen

Home Start

Home-Start biedt steun aan aanstaande ouders en gezinnen met jonge kinderen tot 12 jaar. Dit is een nieuw project van het Huis van het Kind in samenwerking met Home-Start Vlaanderen

Een Home-Start-vrijwilliger, die eerst een korte opleiding heeft gekregen, gaat wekelijks langs bij het gezin. De vrijwilliger helpt de draagkracht, weerbaarheid en vaardigheden van de ouders te vergroten. Zij helpen ouders met de thuisadministratie, het zoeken naar een vrijetijdsbesteding voor de kinderen en ze bieden een luisterend oor.

Op die manier werkt Home-Start aan de verbreding van het sociaal netwerk van het gezin en bieden ze sociale en opvoedkundige steun.

Tijdens een Home-Start-traject worden de sterke kanten van de kinderen, jongeren en ouders belicht. Ze leren hoe ze hun sociaal netwerk kunnen inzetten, zodat ze de veelvoorkomende lichte problemen die bij het normale opvoeden en opgroeien horen, zelf kunnen oplossen.

Contactinfo voor ouders en diensten die een ondersteuning willen aanvragen en (kandidaat) vrijwilligers:

Huis van het Kind
Lier

Postadres
Paradeplein 2 bus 2
2500 Lier

Contactgegevens